TOPlist

Ireia de Tulweni

Napsal: Rhunön | Kategorie: NPC - Žena
Dne: 07.07.2019 23:21:06 FB 

Jméno:
Ireia de Tulweni
Věk:
Narodila se během příjezdu lidí do Alagaesie. Její matka věřila, že je proto nositelkou změn.
Rasa:
Víla (měsíční)
Pohlaví:
Žena
Náboženství:
Gaartera, kult Titanie
Jazyky:
Jazyk víl, Starověký, lidský jazyk, trpasličtina
Povolání:
Dříve nejvyšší soudkyně víl. Nyní Renna všech víl.

 

 

Popis


Ireia je velmi štíhlé postavy, to je ještě podtrženo poměrně velkou výškou 170 centimetrů. Pokožka je bílá jako květ sněženek vystrkujících hlavičky z pozůstatků zimy. V obrovském kontrastu s tím jsou její havraní vlasy a oči hnědé jako ořechové dřevo. Úzká tvář má nezvykle jemné rysy, jakoby pouze naznačené lehkými stíny, kde se jindy nacházejí ostré linie. Jedinou dominantou jsou její oči, ty dávají její tváři neustále zadumaný výraz. Jako pravá šlechtična, vychovávaná k tomu již od malička působí vznešeně a majestátně. Jakmile promluví donutí vás její sytý medový hlas naslouchat každému slovu s téměř náboženským zápalem.
Jako každá víla má na zádech pár nádherných blanitých křídel, která jsou výjimečně silná. Nelze však říci, že by měla podobný vzhled jako u ostatních víl. Jsou téměř úplně průhledná a světlo jimi spíše prochází a vytváří pableskující auru, než aby se odráželo v duhových záblescích.
Na rozdíl od ostatních víl nosí oděvy, které téměř kompletně zakrývají pokožku, je totiž velmi citlivá na slunce. Nejčastěji by jste ji tak zahlédli oděnou do šatů volného střihu ve všech různých odstínech tmavě modré. Nenosí žádné šperky, kromě prstenu, který je zároveň odznakem jejího úřadu.

 

 

Povaha


Její povaha není nijak komplikovaná. Už jako malé jí byl vštípen jistý kodex morálky a cti, kterým se po celý svůj život řídila. Celá její osobnost je založena právě na tomto řádu. I během svých studií v raném věku si uvědomovala jaké bude její poslání a již dávno se smířila s tím, co jí bylo určeno. Na venek tak působí jako odměřená osoba s dokonalým vystupování. V každé situaci má dobrou radu, kterou ráda poskytne. Na druhou stranu však od každého nekompromisně vyžaduje absolutní oddanost.
Její rodina a přátelé, kterých koneckonců není moc, mají možnost zahlédnout něco málo z její veselé povahy. Pokud se někomu rozhodne věřit, což může trvat opravdu hodně dlouho tak je to znamení, že dotyčná osoba splnila vysoké morální nároky, které klade na své nejbližší okolí, které jí má být každodenní podporou a ujištěním v nelehkých rozhodnutích. Její přátelé jsou pro ni také velice důležití při rozhodování, pomáhají jí najít i další pohledy na danou problematiku. Znají také její lásku ke květinám.
V hloubi duše je Ireia přirozeně skeptická ke svým rozhodnutím a veškerá váha a tíže pochyb ji sžírá za bezesných nocí. Nikdy o těchto pochybách nemluví, je přesvědčena že by ji akorát oslabily. Někdy tráví celé noci v zahradě, nebo knihovně, kde přemýšlí o dávných i budoucích rozhodnutích ve snaze přesvědčit sama sebe, že udělala tu správnou věc.

 

 

Historie


Narozena za úplňkové noci z jara roku 2030 do války mezi vílami a elfy, kterou vyvolal jediný muž z rodu lidí. Její matka Sera o ní tvrdila, že je nositelkou změn, které přišly i  s jejím příchodem na svět. Ireia byla jediným potomkem rodu Tulweni, který již téměř tisíc let vládl severní části Antharry. Jako jediná dědička mocného rodu proslulého svou moudrostí nesla již od mládí tíhu špatně skrývaného očekávání v celém svém okolí.
Jako malá byla hravá a veselá, ale pokud se mluvilo o vážných věcech neměla problém udržet pozornost. Namísto pečlivých studií však daleko raději běhala po zahradě. milovala květiny, především pak růže. Nejednou se stalo, že místo lekcí v etiketě strávila celý den se zahradníkem skloněná nad záhony s květinami. I přes tyto nesnáze postupovalo její vzdělání poměrně rychle. Spolu s tím ubývalo i útěků do zahrad. Z Ireie se stávala mladá zadumaná víla, která veškeré své sny podřídila povinnostem svého budoucího postavení.
Již v poměrně brzkém věku se zamilovala do svého partnera - Yoreie. Ačkoliv odpor její rodiny vůči vztahu s tímto naprosto nevýznamným zahradnickým učněm byl obrovský Irea odmítla se jej vzdát. Na konci tohoto vleklého sporu její matka napůl s obdivem napůl s pohrdáním poznamenala: ,,No, alespoň je vidět že lekce diplomacie nepřišly nadarmo.”
Pro Ireii nastaly po tomto období hádek zlaté časy. Ona i její láska se mohli bezstarostně věnovat sami sobě i své práci. Irea stále musela pokračovat ve studiích, ale každou možnou chvíli trávila v zahradě.
Během povstání rodu Gaeth proti rodu Veerning ji matka poslala do kláštera Titanie a zakázala kněžím informovat její dceru o jakémkoliv dění venku. Její matka, ačkoliv souhlasila s Atonii nechtěla dopustit, aby rod Tulweni neměl dědice, který by mohl prohlásit, že je neutrální a schopný vykonávat úřad soudce všech víl.
Když ji matka podruhé poslala do kláštera už se ani na nic neptala, věděla že veřejné mínění se obrátilo a vrací se královna Deena. Tušila, že její matka má v plánu něco k čemu by se pro dobro své pověsti neměla přiblížit. Když se vrátila našla matčiny i otcovy pokoje vyklizené. Prý oba zmizeli během chaosu převratu. Na stole pracovny našla podepsanou matčinu rezignaci i vysvětlení. Ačkoliv Sera nikdy přímo nepodpořila Atonii myslela si, že bude národ víl v jejích rukou bezpečnější. Tento kolosální omyl ji přivedl k rozhodnutí opustit svou pozici a odjet natrvalo na menší statek, který patří do společného jmění rodu Tulweni. Statek byl vyjat z tohoto majetku a po její smrti se tam zase navrátí, ale Irea byla nyní oficiální hlavou rodu Tulweni a tedy i vrhcní soudkyní všech víl.
Po půl tisíciletí míru a prosperity přichází Zlá noc. Ačkoliv rod Tulweni nikdy do politiky nezasahoval cítila Irea nutnost tak pro jednou učinit. Politické váhy v Antharrě se nevyhnutelně naklonily na stranu rodu Vaasa, což mohlo klidně vést k občanské válce. Po několika jednání přímo s královnou Deenou, vstoupil v platnost zákon o regentské vládě rodu Tulweni v případě jakéhokoli sporu o následnictví. Tajně se také začaly formovat síly, které měly být protiváhou rodu Vaasa, společenství malých rodin a vlastníků statků nemělo sice dostatečnou moc, ale přeci jen naklonilo jazýček vah tím správným směrem a opět nastala doba klidu a prosperity.
Jak už to tak v životě bývá královna Airis již dále nemohla vykonávat své povinnosti a Ireia musela již podruhé během svého života vzít na sebe úkol regentky. Zdálo se, že jedinou cestou, kdy na trůn usedne legitimní nástupce bude dosadit Loneerii jako manželku Airisina bratra Erua. Na chvíli svitla naděje v podobě Alci, která o sobě tvrdila, že je potomkem severního rodu Noema, ovšem ukázalo se, že to byla planá naděje. Východisko jí však poskytla dcera Erua a Loreenii, která dosud není dospělá. Po dlouhých politických tahanicích, které obvykle končily vyvedením téměř nepříčetné Avenrue ze sálu strážkyněmi. Konečně vydala dekret, jímž prohlásila za nástupce titulu Renny dceru Erua a Loreenii a její výchovu tak svěřila výhradně do svých rukou. Díky regentskému zákonu tak téměř neomezeně může vychovávat dívku k obrazu svému.

 

 

Schopnosti


Jako každá víla je schopna používat magii, ale díky výuce od mládí je poněkud napřed. Její matka chtěla, aby byla schopna použít magii jako nezávislý zdroj informací. Základním oborům se tedy téměř nevěnovala, ale ty obory, které by jí mohly být nápomocny, jako je myšlenková komunikace, či rozpoznání lži, nebo schopnost shromažďovat informace ze vzdálených koutů země.

 

Vílí magie: Mistr
Materiální: 2/7
Energetická obranná: 2/7
Energetická útočná: 2/7
Psychická magie: 3/7
Magie poznání: 4/7
Vitální: 3/7

 

Díky šlechtickému původu má velice dobré vzdělání a kromě tří jazyků výborně ovládá počty i umění konverzace a její kulturní zázemí je opravdu široké. Její otec, který po dlouhou dobu působil v armádě ji naučil i taktice vedení boje, jak v salonku, tak na bitevním poli. Většinu diplomatického taktu pochytila právě od něj.
Její celoživotní láska Yorei ji naučil okopávat květiny, což je ve volném čase stále její nejoblíbenější činnost.


Diplomacie: 5/7
Taktika: 4/7
Jízda na koni: 2/7
Zahradničení: 2/7

 

Podřízení

 

Imris - Velitelka Strážkyň. Strohá a upjatá žena bystrého úsudku.

 

Falka - Komorná, poněkud slabšího rozumu, vždy zná nejnovější drby a je velice pořádná.

 

Aven - Správce pokladny. Hubený, mladý víl, který nastoupil na své místo před několika lety.

 

Corwen - Dvorní ceremoniář. Starý, upjatý víl libující si v peskování veškerého služebnictva i samotné Ireie.

 

Rodina


Matka Sera - Velice zásadová víla s mírně cholerickou povahou.

 

Otec Aige - Klidný a statný víl s bohatými bojovými zkušenostmi.

 

Životní partner Yorei - Zahradník, který bez váhání věří svojí partnerce a ve všem ji podporuje, nebojí se však mít i vlastní názor.

 

Nejstarší dcera Ruen - Štíhlá víla, který svůj život zasvětila armádě.

 

Prostřední dcera Kelie - Dvě stě letá víla, která se stejně jako Irea připravuje na dráhu soudkyně, po korunovaci bude jmenována dočasnou soudkyní.

 

Dvojčata (nejmladší) Iee a Hai - Obě dívky jsou velmi čilé a nerozlučné, zdá se, že budou obě následovat dráhu své starší sestry Ruen a přidají se k armádě, ačkoliv fyzicky méně nadaná, ale o to nebezpečnější mágyně Iee bude mít nejspíše poměrně těžké časy při výcviku.

 

 

Majetek


Rodinné sídlo rodu Tulweni a přilehlé pozemky.
Po formální stránce celé Vílí Království Antharry.
Velké množství šatů pro různé příležitosti.

 

 

Kontakt


Rada Alagaesie
team@alagaesia.cz
 

Čas:   Ne
Stádium:   Dospělý
Typ postavy:   Volná postava
Plat:   Šlechtic

 


- Autor webu: Správce říše - Autor skinu: Správce říše