TOPlist

DJ - Minah

Napsal: Arwina Greensleeves | Kategorie: Draci - Žena
Dne: 11.07.2013 00:58:09 FBMinah

 

 

Jméno: Minah

Druh: kříženec wyverny a ohnivého draka

Barva: stříbřitě bílá (albín)

Jezdec: Enni Krásnoočko

 

 

Podoba

 

Dny, kdy byla Minah drobounkým dráčetem se zoubky jako jehličky, už dávno minuly. Dračice se změnila, vyrostla, vyspěla. Jemné, hedvábné šupiny se zpevnily a ztvrdly; jsou teď tvrdé jako kámen a ostré jako břitva. Oči, dříve připomínající drobounké černé korálky, jsou teď mnohem větší a mají barvu tekutého stříbra. Trojúhelníková hlava zmohutněla, krk se naopak protáhl a zeštíhlel. Ze dvou nenápadných výrůstků na čele vyrostly dva dlouhé štíhlé rohy. Zato na zádech ani na ocase se nic ostnům ani vzdáleně podobného nevypučelo, naopak od temene dračí hlavy přes celý krk až po konec ocasu se teď táhne úzký pruh šupin protáhlých, jemnějších, téměř připomínajících srst. Ale nenechte se zmást – jsou to pořád šupiny, Minah je drak jak má být.

Co se od jejích dráčecích dní nezměnilo, je její barva - čistě bílá se stříbřitými odlesky. Minah díky ní připomíná blizzarda, ale ve skutečnosti jím není; zkrátka se jen narodila jako albín.

Minah je na svůj věk poměrně drobná, v kohoutku je vysoká sotva jako kůň a roste pomaleji, než je obvyklé, ale díky tomu je nesmírně mrštná a může se ve vzduchu velmi rychle pohybovat, i když není schopná unést příliš velkou zátěž.

Celkově Minah působí trochu křehce, ale elegantně, a jako by se neustále usmívala. Je to velmi krásný, ale také velmi zvláštní exemplář draka.

 

 

Povaha

 

Minah je velice složitá osobnost. Ráda intrikaří, hraje šedou eminenci v pozadí, která vlastně potají řídí vše. Baví se nechápavostí a hloupostí světa kolem sebe, sama však hraje hlupáka, naivní malou holčičku, která mnoho rozumu nepobrala. Ten, kdo bělostnou dračici opravdu pozná, zjistí, že je nesmírně inteligentní – ještě víc, než draci obvykle bývají. Nezná totiž marnivost tolik typickou pro její druh.

Minah je silně introvertní a jestli něco nenávidí, tak je to komunikace s druhými draky, nebo dokonce s lidmi. Ve snaze ochránit své citlivé nitro se uzavírá do vlastního světa, kam nesmí nikdo krom její Jezdkyně. A ani ta neví všechno.

Bílá dračice má fenomenální paměť, je schopná si ve svých vzpomínkách listovat jako v knize a postřehnout i ty nejmenší detaily ve vzhledu či chování jiných. Má docela dobrý smysl pro humor a vyžívá se ve škádlení druhých - především Enni. Baví se dvojsmysly a je velmi pohotová.

Svým způsobem je Minah vlastně nebezpečná. Rozhodně by mohla být – těm, díky jejichž milosrdenství je vlastně pořád naživu. Ennina dračice nenávidí krále jako nic a nikoho na světě. Šikovně to skrývá – zatím.

Koho by napadlo, že ta naivní dračice, která, chuďátko, moc rozumu nepobrala, ve skutečnosti horečně přemýšlí, jak zabránit válce a zabíjení, přesně tak, jak jí to káže její přátelská a něžná povaha.

 

 

Historie

 

Minah se vylíhla pro svou Enni uprostřed noci, v srdci pouště Hadarak. Okolnosti, které jejímu vylíhnutí předcházely, byly vskutku nešťastné. Ale začněme od začátku.

Enni, která nikdy nedokázala vydržet dlouho na jednom místě, se ve feinsterské škole pro bardy začala velice brzy nudit. Začala vyhledávat krčmy a taverny, ve kterých hrála a mezi hraním poslouchala vyprávění o výpravách do tajemné, nádherné i smrtelně nebezpečné pouště Hadarak. I zatoužilo bardčino dobrodružné srdce po podobné výpravě, a když se naskytla možnost pustit se do pouště s karavanou, okamžitě jí využila.

Svého rozhodnutí litovala od prvního okamžiku, kdy jí pod nohama zakřupal písek. Tamrik, vůdce karavany, se jí ani náhodou nezamlouval – a veškeré dobré mínění, které o něm měla, se ztratilo v okamžiku, kdy se ji pokusil znásilnit. Zachránil ji mladý voják, Dalton, který byl ovšem za kažení Tamrikových záměrů potrestán vyhnáním z karavany hluboko do pouště. Enni musela odejít s ním.

Voják i bardka věděli, že jejich jediná naděje na záchranu spočívá v nenápadném sledování karavany a snad i pozdějším ukradení zásob. Proto se, až se zešeřilo, vydali po stopách koní.

Když ale k tábořišti Tamrikovy skupiny dorazili, stala se podivná věc – z důvodů Enni neznámých na karavanu zaútočila skupina kočovníků z pouště. Jejich vůdce byl zabit – zemřel i Dalton, když se vrhl do boje, a Enni utekla – s šavlí a vakem, který sebrala mrtvole kočovnického vůdce. Doufala, že v ní najde vodu, ale našla něco mnohem úžasnějšího – dračí vejce, z něhož se vylíhla droboulinká stříbřitě bílá samička – Minah.

***

Jako čerstvě narozená se Minah setkala s Baynem, který ji a Enni (po dlouhém rozhodování) odvedl do Uru'baenu, kde se Minah i její Jezdkyně staly učednicemi krále Galbatorixe. Minah, nemluvné dráče, které neustále zklamává svými výkony při různých zkouškách, nikoho kromě Enni nezajímala. V tichu a klidu ve své šupinaté hlavičce začala spřádat plán, jak se zbavit svého chlebodárce, krále. Zatím mu - naštěstí - nebyla přinucenat přísahat věrnost a doufá, že se tomu ještě nějakou část vyhne, ač věří, že přísaha není tak závazná, jak se tvrdí.

Minah se učí jak správně létatat, chrlit oheň a podobné dračí věci od Šruikana, černého králova draka a vládce nebe nad Královstvím.

 

 

Schopnosti

 

Jako každý drak, i Minah se umí vyjadřovat pomocí myšlenek – jakž takž. Minah nejvíce mluví se svou Jezdkyní, a to spíše posíláním pocitů a obrazů než skutečnými slovy. Mluví málo a nerada, jen když opravdu není zbytí, a často přehazuje slovosled.

Po své matce, oblačné dračici, Minah zdědila neuvěřitelný talent pro dračí magii, především pro ochranná kouzla.

Minah je velice rychlá letkyně, ve vzduchu je nesmírně mrštná a schopná využívat vzdušných proudů skoro instinktivně, aniž by ji to někdo učil. Nedokáže nést těžká břemena, když byla mladší, málem neunesla ani Enni. Teď už je velká a dokáže nést ještě jednoho člověka, ale poměrně brzy se unaví.

Co se ohně týče, Minah chrlí neskutečný horký plamen, který se naučila velmi brzy ovládat a umí s ním provádět zajímavé kousky. Má to v genech - po otci.

 

 

Rodina

 

Minah o své vlastní rodině nic neví a ani po tom nepátrá. Dle jejího vzhledu a schopností lze soudit, že je potomkem wyverny a ohnivého draka. Je to skutečně tak; ačkoliv svou barvou by mohla připomínat spíše blizzarda, nikoho takového Minah ve svém příbuzenstvu nemá. Je albínkou; z otcovy strany se gen, který toto způsobuje, dědí už několik generací.

Za svou jedinou skutečnou rodinu považuje svou Jezdkyni Enni Krásnoočko a všechny, kteří jsou jí drazí - starce Madetona, Ennina vychovatele, dobrou, laskavou služebnou Fariku, která Enni provází na všech jejích cestách a stará se o ni jako vlastní matka, a především Bayna Železnou pěst, generála králových vojsk, díky němuž s Enni jsou tam, kde jsou. Když Bayn zemřel, truchlila pro něj bezmála stejně jako Enni samotná.


- Autor webu: Správce říše - Autor skinu: Správce říše